S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 13.12.2018 г.
     На основание чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата и Заповед № РД 174/13.12.2018 г. на председателя на АС – Пловдив, считано от 02.01.2019 г. до 09.01.2019 г., включително, ще се извърши инвентаризация на делата в Апелативен съд – Пловдив.
През посочения период справки по делата ще се извършват в деловодствата на Апелативен съд – Пловдив със следното работно време:
от 09.00 ч. до 11.00 ч.
от 16.00 ч. до 17.00 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

     
 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 29.06.2018 г.
     На основание Заповед № РД 101/27.06.2018 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, за времето от 15.07.2018 г. до 01.09.2018 г., деловодствата на съда ще работят с граждани с работно време, както следва:
от 09:00 ч. до 11:30 ч.
от 12:00 ч. до 15:30 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 22.06.2018 г.
     На основание чл. 93, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата и Заповед № РД 96/21.06.2018 г. на председателя на АС – Пловдив, считано от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г., включително, ще се извърши инвентаризация на делата в Апелативен съд – Пловдив.
През посочения период справки по делата ще се извършват в деловодствата на Апелативен съд – Пловдив със следното работно време:
от 09.00 ч. до 11.00 ч.
от 16.00 ч. до 17.00 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 27.04.2018 г.
       Заповед № РД 63/27.04.2018 г., относно определяне на лицето, спечелило конкурса за длъжността „връзки с обществеността“

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 27.04.2018 г.
       Протокол от 27.04.2018 г. на Комисията назначена със заповед № РД 22/26.02.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на трети етап от конкурс за длъжността „връзки с обществеността“ в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 4/17.01.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 23.04.2018 г.
       Протокол от 23.04.2018 г. на Комисията назначена със заповед № РД 22/26.02.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на втори етап на конкурс за длъжността „връзки с обществеността” в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 4/17.01.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 19.03.2018 г.
       Протокол от 19.03.2018 г. на Комисията назначена със заповед № РД 22/26.02.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на първи етап на конкурс за длъжността „връзки с обществеността” в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 4/17.01.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 28.02.2018 г.
        Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „връзки с обществеността” в Апелативен съд – Пловдив, обявен със Заповед № РД 4/17.01.2018 г.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 22.01.2018 г.
     Апелативен съд – Пловдив обявява конкурс за длъжността „Връзки с обществеността” за 1 свободна щатна бройка. (целият текст)
Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, брой  21 от 22.01.2018 г.

ЗАПОВЕД  РД 4/17.01.2018 г.
Длъжностна характеристика
Декларация по чл. 141, ал. 2 т. 1 ПАС
Декларация по чл. 137, ал. 1 ПАС

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 11.01.2018 г.
       Заповед № РД 2/11.01.2018 г.,относно прекратяване на конкурс за длъжността „Връзки с обществеността“, обявен със заповед № РД 75/26.10.2017 г.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 10.01.2018 г.
       Протокол от 10.01.2018 г. на Комисията назначена със заповед № РД 103/04.12.2017 г. на Председателя на АС – Пловдив за проведен първи етап на конкурс за длъжността „Връзки с обществеността“ в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 75/26.10.2017 г.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 07.12.2017 г.
        Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Апелативен съд – Пловдив, обявен със Заповед № РД 75/26.10.2017 г.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 06.12.2017 г.
      Във връзка с годишното приключване на финансовата 2017 година, фактури и РКО за изплащане на възнаграждения на вещи лица от Бюджета на Апелативен съд – Пловдив ще се приемат в Касата на съда  (стая 512) до 08 декември 2017 г.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 30.10.2017 г.
       Апелативен съд – Пловдив обявява конкурс за длъжността „Връзки с обществеността” за 1 свободна щатна бройка. (целият текст)
Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, брой  295 от 30.10.2017 г.

ЗАПОВЕД  РД 75/26.10.2017 г.
Длъжностна характеристика
Декларация по чл. 141, ал. 2 т. 1 ПАС
Декларация по чл. 137, ал. 1 ПАС

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 29.06.2017 г.
     На основание Заповед № РД 50/29.06.2017 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, за времето от 15.07.2017 г. до 01.09.2017 г., деловодствата на съда ще работят с граждани с работно време, както следва:
от 09:00 ч. до 11:30 ч.
от 12:00 ч. до 15:30 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 28.06.2017 г.
      ЗАПОВЕД № РД 49/28.06.2017 г. , във връзка с наложена карантина в корпуса на Затвора – Пловдив за периода от 26.06.2017 г. до 10.07.2017 г., поради заболяване от морбили на лишен от свобода..

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 21.06.2017 г.
   На основание чл. 107 ПАРОАВАС (възстановено действие с Решение № 8802 на ВАС на РБ от 13.07.2016 г., ДВ бр. 47/13.06.2017 г., в сила от 13.06.2017 г.) и Заповед № РД 45/21.06.2017 г. на председателя на АС – Пловдив, считано от 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г. ще се извърши инвентаризация на делата в деловодствата на Апелативен съд – Пловдив.
През посочения период справки по делата ще се извършват в деловодствата на Апелативен съд – Пловдив със следното работно време:
от 09.00 ч. до 11.00 ч.
от 16.00 ч. до 17.00 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 09.01.2017 г.
      ЗАПОВЕД № РД 1/09.01.2017 г. , относно определяне на лицето, спечелило конкурса за длъжността "съдебен помощник".

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04.01.2017 г.
      ПРОТОКОЛ от 04.01.2017 г. на Комисията, от 04.01.2017 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на четвърти етап от конкурс за съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 28.12.2016 г.
      ПРОТОКОЛ от 28.12.2016 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на трети етап на конкурс за съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 22.12.2016 г.
      На основание чл. 89, ал. 1 ПАС и Заповед № РД 134/21.12.2016 г. на председателя, считано от 03.01.2017 г. до 09.01.2017 г. ще се извърши инвентаризация на делата в Апелативен съд – Пловдив.
През посочения период справки по делата ще се извършват в деловодствата на съда със следното работно време:
от 09.00 ч. до 11.00 ч.
от 16.00 ч. до 17.00 ч.
Непроменено ще остане работното време на Общата регистратура на съда.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 20.12.2016 г.
      ПРОТОКОЛ от 20.12.2016 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на втори етап на конкурс за съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 15.12.2016 г.
      ПРОТОКОЛ от 15.12.2016 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив за провеждане на първи етап на конкурс за съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив.

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 30.11.2016 г.
       Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен помощник” в Апелативен съд – Пловдив, обявен със Заповед № РД 105/21.10.2016 г.

 

 

S

СЪОБЩЕНИЕ - 26.10.2016 г.
       Апелативен съд – Пловдив обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен помощник” в Апелативен съд – Пловдив (граждански и търговски дела) за 1 свободна щатна бройка (целият текст)
Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, брой  288 от 26.10.2016 г.

ЗАПОВЕД  № РД 105/21.10. 2016 г. за обявяване на конкурс за съдебен служител

 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 30.09.2015 г.
      В Апелативен съд Пловдив е внедрен софтуер Speech Lab.2, който дава възможност за „прослушване” на текст, при невъзможност на лицето да го прочете. Програмата може да се ползва с такова предназначение за документи по дела, когато се налага с тях да се запознаят незрящи хора, хора със затруднено зрение или неграмотни.
Използването на софтуера може да се осъществи по следния начин:
- чрез подаване на заявка в общата регистратура на съда – стая № 125 /писмена или устна/;
- чрез заявка по телефона в тази регистратура – тел. № 032/656 151.
Право да се запознават с документи по дела имат само лица, които са със затруднено зрение или са неграмотни и отговарят на изискванията по чл. 73 от Правилника за администрацията в съдилищата – страни и техни представители, а трети лица – при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
Заявките се подават най-късно до края на работното време на предходния ден за следващия или за по-късна конкретно посочена дата и час. Образецът за писмени заявки се получават в съответното деловодство, където се намира делото. При предявена устна заявка, попълването на образеца се извършва от служител на съда.
В заявения ден и час в заседателна зала № 215 на Апелативен съд Пловдив в Съдебна палата Пловдив ще бъде подготвен текстът на документа /протокол, експертиза, решение и др./, с който подалото заявката лице желае да се запознае /да го „прослуша”/. Работата с програмата ще бъде подпомагана от съдебен служител.
Софтуерът позволява преобразуване на текста от документа в mp3 и изпращането му по e-mail. За целта се подава заявка за изпращане по електронна поща една седмица по-рано. Съдията-докладчик по делото преценява да бъде ли изпратен по този начин документът или незрящото/неграмотното лице следва да го „прослуша” на място. Aко големината на документа не позволява трансфер по e-mail, може да бъде предаден лично на лицето подало заявка или упълномощено от него лице на подходящ електронен носител осигурен от заявителя.

     
 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 17.09.2015 г.
     От 15.09.2015 г. в Съдебна палата Пловдив започна работа изнесено работно място в структурата на „ЦКБ“ АД, клон Пловдив-България.
На касите ще могат да бъдат внасяни парични средства по сметки и в полза, както на Апелативен, Окръжен и Районен съд Пловдив, така и при вътрешнобанкови и междубанкови преводи в национална валута, по сметки и в полза на съдилища, прокуратури, следствени служби и държавни институции.

     
 

 

S

 

СЪОБЩЕНИЕ - 10.03.2015 г.
                С цел подобряване обслужването на гражданите, считано от 11.03.2015 г., държавни такси, които подлежат на внасяне по сметката на Апелативен съд Пловдив,  могат да бъдат заплащани, чрез терминално устройство ПОС, посредством магнитни карти в регистратурата на съда (стая  № 125, етаж 1).
Чрез този вид плащане на основание чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисионни и такси

     
  към Декларации по чл. 12, т. 2