Апелативен съд – Пловдив има нов сайт на адрес: https://plovdiv-as.justice.bg. Информацията на сайта ще бъде актуализирана до 31.03.2020 г.

 
 

Апелативен съд – Пловдив има нов сайт на адрес https://plovdiv-as.justice.bg.
Информацията на сайта ще бъде актуализирана до 31.03.2020 г.!

Моля, пренасочете се!

 

 

Банкови сметки, валидни от 01 декември 2014 год.

Обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД
За държавни такси:
IBAN: BG70 CECB 9790 31F5 2771 00
За вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции
IBAN: BG77 CECB 9790 33F5 2771 00
BIC код на „Централна Кооперативна Банка” АД– CECBBGSF